Supported formats

Engine building

 • Translation Memory export in TMX format
 • Terminology database export in TBX format
 • XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf)
 • bilingual CAT tool formats (.mqxliff, .mxliff, .sdlxliff, .txml)
 • bilingual text files (CSV, TSV, .bi)

Translation

 • memoQ (.mqxliff)
 • Memsource (.mxliff)
 • SDL Trados Studio 2011/2014 (.sdlxliff)
 • SDL (Idiom) WorldServer XLF
 • Wordbee XLIFF
 • Wordfast TXLIFF
 • XLIFF
 • XTM XLF
 • SmartCAT XLIFF
 • translate5 XLIFF